tisdag 17 mars 2009

Gasa med tom tank går inte. Miljöbränsle till bostadspolitiken

Investeringstopp!! KSAu meddelar via Per Ö och Lasse J att stor restriktivitet skall råda vad gäller investeringar fram till budgetbeslutet 12-13 maj i år. Hur rimmar det med centerpartiets uppmärksammande utspel om att gasa på i lågkonjunkturen?

Man ska komma ihåg att det inte egentligen är ett beslut, snarare en signal från det pågående arbetet i budgetberedningen där vi just nu är i skedet "kartläggning, faktainsamling och metodval" för att citera mig själv. Det ekonomiska utgångsläget vad gäller skatteintäkter är prekärt. För innevarande år saknas 90 milj, för 2010, 177 milj och för 2011, 230 milj. Det säger sig själv att utgifterna måste anpassas till inkomsterna. Denna åtgärd (att frysa investeringsbesluten under två månader) är helt OK och syftar egentligen till att identifiera och sortera ut just de investeringar som ska göras nu och vilka som ska vänta något år. Det uppdraget har nu nämndernas ledning och förvaltningar fått. Det ska bli intressant att lyssna till deras besked.

Liknelsen "gasa" är bra. Det går inte att gasa när tanken är tom! Vi testar hur långt man kan köra med tom tank samtidigt som vi ser över hur mycket vi har råd att fylla tanken för. Ungefär som när man var yngre och tankade i sedelautomat med tior. Hur många liter får man för 20 spänn och hur långt kommer jag på det?

Några kriterier som vi bestämde ska vara vägledande för hur vi i Centerpartiet ser på prioriteringarna.
  1. När man kan effektivisera och sänka driftkostnader
  2. När man kan öka säkerheten
  3. När man kan förbättra miljön och spara energi

Detta ska vara vägledande och innebär att vi ska fortsätta planera för att genomföra nybyggnaden av Bukärrskolan, vi vill fortfarande ha ett nytt stadshus. Det vore förödande för trafiksäkerheten om Hällingsjövägen inte upprustades nu. Några politiska aspekter är ännu inte applicerade på budgeten. Förhandlingarna har inte startat och inga beslut är fattade. Vårt "utspel" är grunden så får vi se vilket gehör vi får.

Appropå utspel så är pressen välkommna till presskonferens 13.30 i morgon onsdag i Stadshuset, då vi presenterar hur vi vill stärka Ekstas kassa nu utan att belasta skattebetalarna och verksamheten. Koka soppa på en spik? Nej, vi har ett bättre recept. Välkomna!

Inga kommentarer: