tisdag 10 februari 2009

Tummen upp för vindkraft i Kungsbaka

Full uppställning i går eftermiddag med alla vindkraftsintressenter i Kungsbacka. Alla var där som står i begrepp att satsa på stora och små anläggningar. Centerpartiets riksdagsman Claes Västerteg från Kinna var där för att berätta om vad energiuppgörelsen betyder för de förnyelsebara energikällorna. Målet är satt ambitiöst 30 Twh till 2020 är nära hälften av den kärnkraftse som produceras idag. Med en så stor satsning på vind och kraftvärme blir förnyelsebar energi det tredje benet i elförsörjningen och kärnkraftens andel minskar efterhand.

Processerna att ge tillstånd skall förenklas. En utredning föreslår att större anläggningar med 7 eller fler verk/ett högre än 150 meter, endast prövas enligt Miljöbalken, inte Plan & Bygglagen. Nu hoppas alla på att även politikerna i Kungsbacka kommun också vill förenkla. Problematiserandet kring Råö är inte kommunens sak. Det är staten som ska tala om vad som är och inte är riksintressant forskning. Kommunens sak är att planera mark och bebyggelse. Anmärknigsvärt är att staten genom Länsstyrelsen i Halland inte svarat än.

Låt oss för enkelhetens skull acceptera en 15 km radie runt Råö, men utanför den ska det inte råda någon diskussion.

Störning utanför den = Råös problem - inte vindbrukarnas.

Mindre krångel = mer energi!

Inga kommentarer: