torsdag 26 februari 2009

Bostadspolitiken och Eksta

Det har förekommit en debatt om hur Eksta ska bilda kapital för satsningar på byggande i bland annat Kolla och det har antytts att det är kapitalbrist som gör att de väljer att avbryta satsningen på punkthusen vid Apelsinen. Inge Sundberg, ordföranden, talar om att sälja av hyresrätter. En diskussion som för något år sedan blev en del i den tidigare VD:n Kjell Lövendahl på Kungsbackabostäders fall. Därför laddad till 1000....! Sundbergs uttalande får stå för honom själv. Det är inte Ekstas uppfattning i varje fall. Frågan lär inte ha varit uppe i styrelsen än, enligt vice ordföranden. Miljöpartisterna skriver i sin insändare om att kommunen borde satsa på att öka aktiekapitalet i Eksta. Kan ha sympati för det, principiellt. Centerpartiet har samma uppfattning, men det är illa tajmat idag när vi kan läsa om att kommunen saknar 90 miljoner (3% av omslutningen) i sin budget för 2009 och kommer att sakna än mer de kommande åren. Om vi inte låst in pensionsavsättninarna i en fullfondering hade det kunnat vara möjligt att låna ut dessa till bostadsbolaget, mot ett krav på återbetalning med ränta, sedan bostadskön byggts bort (kommer det någonsin att ske?). Tyvärr för sent att realisera en sådan idé. Synd att man inte kom på det tidigare.
Det som förvånar mig mest är att detta med kapital till bostadsbolaget blivit en fråga nu, bara några månader efter sammanslagningen av Eksta och Kungsbackabostäder, som Centerpartiet efter mycket tvekan ställde sig bakom. Ett av de främsta motiven att slå samman bolagen var ju just att kunna få loss kapital för satsningarna på bland annat Kolla. Man frågar sig hur det kommer sig att kapitalet plötsligt är borta, eller menade man att det skulle finnas fler hyresrätter att sälja ut. Nej låt oss lyssna till vad bostadsbolaget Eksta har att säga själva först innan vi går ut och debatterar i media. Det vore förvånande om det kom en framställan om ägartillskott, eller utförsäljning nu, bara några månader efter sammanslagningen. Debatt i fullmäktige lär det bli ändå, efter Åke Eliassons interpellation till Per Ödman om just Apelsinen. Det vore bra med ett klargörande från Eksta om skälen till att de drar tillbaks projektet.

Inga kommentarer: