lördag 28 februari 2009

Ume - vinterstaden

Här är jag nu. Hälsar på vår dotter Elin i hennes lägenhet i Umeå. Härligt med vinter och snö. Här byggs det för fullt. Botniabanan kräver nytt stationsbygge och kring den nya bostäder. På måndag och tisdag ska boksluten i kommunens samtliga nämnder gås igenom och diskuteras. Måluppfyllelsen har varit hög och de flesta gör öveskott. Sammantaget 55 miljoner. Det fortsätter att gå bra för Kungsbacka, åtminstone om man räknar pengar. Frågan hur det kommer att gå framöver? Det som oroar är väl snarare hur det går för världen och för Sverige. Det skulle vara bra med uppräknade statsbidrag från regeringen. Välkommet om vi ska klara jobben och kvalitén i verksamheterna. Ännu bättre vore ett stöd till investeringar i till exempel energieffektiviseringar.
En akademisk fråga huruvida Bukärrskolan skall byggas om eller till. Fördelen med att bygga om är att det är praktiskt vid genomförandet när verksamheten kan fortgå i den gamla skolan medan den nya byggs och säkert får man mer skola för pengarna. Yteffektivare! Energieffektivt! Ett referensprojekt när det äller energieffektiv ombyggnation har vi besämt i Nämnden för Service tidigare. Nu får vi kanske inte visa vad vi kan, eller får vi höja ambitionsnivån ytterligare. Åtgärden att bygga nytt ligger i varje fall i linje med vad vi sagt, att kommunen borde satsa sig ur lågkonjunktur och byggkris. Nu strax en promenad ner till Campus och sedan till Iksu, Nordens största träningsanläggning.

Inga kommentarer: