måndag 12 januari 2009

Om konsulter (ett ofta ifrågasatt skrå vilket jag själv tillhör)

Lennart Niklasson skriver humoristiskt och spetsfundigt om anlitandet av konsulter i Kungsbacka kommun. Han ger i insändaren några exempel som förtjänar att kommenteras.

Konsulter är mycket vanliga, framförallt i privat verksamhet. Jag är själv tjänstledig från jobb som säljare till Volvoföretagen av teknikkonsulttjänster. I svåra tider är dessa de första som får gå, förutsatt att deras arbetsuppgifter kan avvecklas, alternativt övertas av någon anställd. Självklart måste även kommunens verksamhet anpassas till intäkterna. Alla nya utgifter ska prövas noga, framförallt tjänster som köps utifrån.

Konsulter kan anlitas av fölande skäl:
  • Kapa arbetstoppar när den egna personalens tid inte räcker till
  • Tillföra kompetens som inte är tillgänglig i den ordinarie verksamheten
  • Analysera verksamheter och föreslå effektiviseringar
  • Leda och genomföra ett förändrings- och utvecklingsarbete

I grunden borde Du som skattebetalare vara glad över att kommunen inte har dimensionerat sin verksamhet för alla behov som kan uppstå. Det skulle sannolikt innebära att kommunen skulle behöva ytterligare ett antal hundra anställda, ibland med mycket höga löner och för den kommunala verksamheten väldigt udda kompetens.

Förvaltningen för Plan & Bygg behövde hjälp med att snabba upp handläggningen av byggloven och tog hjälp av någon som kunde analysera verksamheten och föreslå förbättringar. Förvaltningen för Teknik sakande kompetens om hydrologi och klimat och tog därför hjälp av någon som kunde tillföra kompetens inom detta område. Klimatförändringarna drabbar som bekant inte bara oss och Kungsbacka är säkert inte de enda som behöver hjälp att skydda sig mot effekterna av dessa. Kommunens verksamhet styrs genom ett fåtal politikers beslut, men verkställs av 5000 chefer och medarbetare i organisationen. Kommunstyrelsen tog hjälp av konsult för att leda ett utvecklingsarbete kring hur vi politiker formulerar och följer upp de visioner och mål som beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunen kan nog periodvis klara sig utan konsulter, men utan erfarenhet från andra organisationer och hjälp av olika experter står vi stilla i en omvärld av ständig förändring. Politiken ska stå för visionerna, fatta beslut och utkrävas ansvar, åtminstone vart fjärde år. Pressen och insändarskribenter gör ett gott jobb som ”konsulter” i det analys och förändringsarbete som behövs för att vässa politiken för en framtid i förändring.

Inga kommentarer: