fredag 9 januari 2009

Creeps och Stättared

Gick på Maggan R:s jympa på Friskis i torsdags och där får man höra gammal god musik. Inger spelade "Halfbreed" med Björn Skifs och Maggan spelar "Changes" med Creeps. Den gamla plattan från 1993 spelar jag nu. Bra är den. Tänk att det fanns CD redan då!

Nu har det politiska arbetet startat om igen efter långt helgstiltje. Det är uppenbart att budgeten måste ses över för 2009. Det saknas 45 miljoner i skatteintäkter och ingen kan räkna med att de kommer i rådande konjunkturer. Bara att rikta tankarna på hur dessa pengar ska hämntas hem. Det är med drygt 1 % av budgeten som behöver minskas. Hur?? Behoven är stora och man kan välja mellan att skrapa med osthyveln eller göra "politiska prioriteringar". Alliansen väljer det senare i första hand och kommer att samråda med nämndsledmöter från alla allianspartierna innan vi gör något i den vägen. För egen del så är det främst IFO (socialtjänsten) och Handikappomsorgen som behöver skonas, sedan är det öppet till diskussion. Ge och ta.

Nu till något trevligare. Stättared har diskuterats på ett möte mellan Centerpartister, 4H och Jägareförbundet i Kungsbacka. Jordbruksverket betraktar kommunägda 4H-gården, Stättared som en djurpark på grund av ett par hästar, några får, kaniner och fjäderfä i nybyggt kommunalt hönshus. Det är märkligt att Wapnö gård och Öströö fårfarm inte gör det, men det är deras bedömning. Det innebär hursomhelst att kommunala investeringar måste göras. Vi kommer inte undan. 4H har också velat att deras driftbidrag ska ökas eftersom de med rådande omständigheter inte klarar att få de intäkter som de hoppas på av övernattande gäster, läger, konferenser etc. Kort sagt det behövs några fler och större kättar för kritterna och ett dass av god standard. Ingen anledning att problematisera kring detta. Antingen investerar kommunen, eller så låter vi 4H investera och få täckning för kapitalkostnaderna i driftbidraget. Troligt är att det inte kommer att kosta några "4 miljoner" och att en investering, mindre än vad ett normalt omklädningsrum kostar, skulle räcka för att Stättared ska kunna fortsätta utvecklas till sin fulla potential, utan ökat driftsbidrag till 4H. Jag tycker kommunen borde kunna göra det. Särskilt nu när byggkostnaderna är låga.

Det finns möjligheter attutveckla ett turism, fritids, upplevelseområde av rang, med möjligheter till jakt, fiske, motion, kanoting, cykling, rekreation, mat, övernattining, vandring, ridning....Ja allt är möjligt och intressenter finns. Kungsbacka kommun sitter på en pärla och det gäller nu för oss att få fler att inse dess glans. Ett Leaderprojekt kommer att initieras av 4H som kan utveckla verksamheten.

Inga kommentarer: