söndag 23 augusti 2015

Ankomst till Lusaka

Så var vi då framme efter en tvåetappers långresa från Skandinaviska flygplatser, via Dubai och en övenattning i Lusaka. Riksdagens nätverk för SRHR - Sexuell Reproduktiv Hälsa och Rättigheter består av representanter för de 7 partier som väljer att aktivt driva en politik på området, samverkar med RFSU och har till uppgift att hämta in kunskaper, verka för SRHR-frågor i Riksdagen, i samhället och i det internationella samarbetet.

Vid ankomsten till Lusaka flygplats hölls en snabb presskonferens med mig och Maria Andersson-Willmer (S), samt ambassadören David Wiking.

Här är mina talepunkter som de skrevs ner på planet strax innan landning.

Te reason for visiting Zambia:
Learn about Zambia and also learn from good examples att different levels in the society.
To recognize and support efforts beeing done to improve the situation for women, by enhancing the accessability to maternal care, and also knowledge and information about family planning and the use of contraception.
It is a resonsibility for both women AND men to make sure that it must be the womans descition wether she shall get pregnant and bear a child.

We look forward to:
Meet with ordinary hard working people and encourage them in efforts to help and support their fellow citizens.
Interesting to meet representatives from the Swedish mining companies to see and hear how they work with CSR - Corporate Social Responsibility i practice.
We are honored to be recieved and welcomed by fellow parlamentarians and representatives from the government (president eller vice president) to a Beautiful country.

Så sade jag och fyllde i vad Maria redan sagt om besöket. Jag berättade lite om hur arbete bedrivs i SRHR-gruppen och betonade att den består av både regering och opposition. En del frågor ställdes om vad vi tycker man borde göra för att förhindra barnäktenskap och för att stärka kvinnor, samt varför vi valde just Zambia.

Det kommer nog fler rapporter efterhand.
Förutom mig och Maria är det Karin Rågsjö (v), Annika Lillemets (mp), Christina Örnebjär (fp), samt Julia Schalk och Annika Malmborg från RFSU.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: