fredag 3 februari 2012

Mimers Framtidshus demonstrerar hållbar livsstil

Lena Ek är lyssnande och engagerad miljöminister och Eva Farago på Mimer har mycket att beräta.
Jag är på Centerpartiets kommundagar i Västerås. Här samlas 600 Centerpartister med uppdrag i Kommuner och Regioner. Här ges också möjlighet till intessanta möten och nätverksskapande.

Miljöminsiter Lena Ek gjorde på fredagseftermiddagen ett studiebesök i det kommunägda bostadsbolaget, Mimer´s frmtidslägenhet. För mig som varit på en del studiebesök med energieffektivt byggande gav det associationer till One tonne life och även till Brpgården i Alingsås. Till 2050 skall vårt samhälle vara koldioxidneutralt. Nettoutsläppet av koldisoxid till atmosfären skall vara noll. Det är en lång väg dit och med vetskapen att av de bostäder vi kommer att ha då är 90 % redan byggda inser man att det är i de befintliga bostäderna, villor oh flerfamiljshus de åtgärder måste vidtas som tar oss till målet.

Här är kylskåpet som utdragslåda i IKEA-köket och intill på köksbänken datorn som håller reda på innehållet.
Livvstilen är faktiskt avgörande. Allt sitter inte i väggarna och deras tjocklek. Mycket kan byggas in i smarta hem där IT och vanliga funktioner samverkar. Vad vi äter och hur vi transporterar maten till våra hem, samt vad som blir över och hur vi hanterar det är viktiga frågor. Jag imponerades av samspelet mellan kylskåpet, skafferiet och datorn. Vid entrén fanns matskåpet dit veckohandeln levererades direkt och på datorskärmen kunde man enkelt räkna ut vad det går att laga för läckerheter med de matvaror som finns i kylskåpet.

Smarta elnät är något som många pratar om men få kan beskriva. I skrivandets stund står nära hälften av kärnkraften stilla och all tillgänglig oljeeldad resrvkraft körs och förhoppningsvis är det huvudsakligen förnybar vindenergi vi importerar från Danmark. I de smarta näten kan man styra förbrukning till de tider när elen är tillgänglig och billig. Det går att skicka strömmen båda hållen vilket gör att det går att skicka ut överskottsel på nätet, lagra el i bilens batterier som kan förbrukas i huset, etc. Mycket spännande teknik där Västeråsföretaget ABB är involverade. Framtiden ger oss möjligheter och som Lena sade "tänk på att 90 % av det som lobbyisterna vill prata om är teknik som redan finns". det är de 10 återstående som vi politiker måste ha mod att peka ut.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: