torsdag 23 februari 2012

Avtackad efter 20 år - ofattbart!

Vid Centerpartiets årsmöte i Gällinge 1992 valdes jag till ordförande i föreningen som haft årsmöte årligen sedan 1929. Den orförande som suttit längst på posten var Johannes Samuelsson som intill sitt hastiga frånfälle 1971 haft ordförandeklubban i 31 år. Därefter kom jag själv som hör och häpna varit orförande i den livskraftiga lokalavdelningen i 20 år, innan jag i kväll vid årsmötet kunde lämna över ordförandeskapet till Inga-lill Kihlberg. Det ankommer på andra att summera mitt ordförandeskap. Medlemsutvecklingen har varit upp och ner, men mest det senare. Med åren har en stark majoritet av röstetalet i vallokalen i Gällinge förvandlats till ett stöd som ligger över genomsnittet i landet men långt ifrån hälften. Aktivitesnivån har inskränkt sig till enstaka medlemsmöten och ibland öppna. Mest kring plan- och byggfrågor, utbyggnad av skola och nya förskolor. Det senaste året har handlat om vindkraftsetableringen i Idala och Förlanda.
För några år sedan gjorde vi, medan många av de gamla trotjänarna fanns i livet, en återblick på de 100 år drygt som Bondeförbundet/Centerpartiet funnits, med fokus på tiden från starten 1929. Mycket av besluten som fattats har präglats av de gamla avdelningsordförandena. Vårt parti var den enda politiska kraft som gjorde sig gällande då. Höger och Vänster uppfattades som udda och suspekt. Ännu idag är Centerpartiet det enda parti som är organiserat verksamma i Kungsbackas sydöstra del. Förlandaavdelningen och Gällingeavdelningen driver på för en levande och aktiv landsbygd med god service och kontrollerad expansion. Fiberutbyggnaden kommer att följas av ett utbyggt VA-nät. Under året kommer vi att engagera oss för en bättre miljö i våra vattendrag och en förmånlig utbyggnad av kommunalt avlopp till våra hushåll.
Jag vill tacka för förtroendet och riktar mig speciellt till den aktiva och mycket trevliga styrelse jag haft förmånen att leda.
Centerpartiet har framtiden för sig. Med en ny partiledare, Annie Lööf som tillsatts efter en öppen valprocess, tar vi nu fram ett nytt idéprogram med en likaledes öppen dialog. Idag har dessutom Annie varit i Kungsbacka. Här sammanfattar hon budskapet från mötet i går kväll och idag.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: