fredag 27 maj 2011

Den ljusnande nutid är Er!

Examenstider vankas. Idag fick studenterna på KY-utbildningen CAD-konstruktion & design sina examensbevis efter att ha läst 80 poäng KY, det som från och med förra året kallas Yrkeshögskola. De här eleverna i olika åldrar och med olika yrkes- och utbildningsbakgrund fått jobb allihop. Några i småföretag och några i större, flera på AB Volvo eller Volvo Cars, ytterligare några i något av de många konsultföretag som har Volvoföretagen som kund.

För mig som fortfarande är anställd på ett av de konsultföretag Sörman som är leverantörer till Volvo och som är ledig från ett arbete som säljare av liknande tjänster, känns det extra engagerande.

Med den här utbildningen i ryggen är de anställnings- och utvecklingsbara. De kan verktygen och de processer som leder fram till en färdigkonstruerad och tillverkningsbar produkt. Kan delta i och kanske också leda ett projekt.

"Lars-Ivar Fredberg tackar och examinerar"
Lars-Ivar Fredberg och de övriga lärarna på vår fina Yrkeshögskola i Kungsbacka gör ett fantastiskt jobb. Med de sex utbildningarna som erbjuds i Kungsbacka har vi byggt upp en ny skolform som attraherar elever från hela Västsverige till vår stad och nästa steg är att bygga en ny skola, med tillgång till studentbostäder, -ett campus.

På lördag (i morgon) gifter sig vår son, Pontus med Sara och tar namnet Björck. Detta sker i Hemsjö kyrka, utanför Alingsås. Festen är i en lokal vid Nääs Fabriker, där vi varit och dukat och fixat idag.

Samtidigt som det sker väljs jag till det hedersamma uppdraget som ordförande i Bygdegårdarnas Riksförbund. Det är synd att inte vara med på stämman i Västerås och träffa ombuden från hela Bygdegårdssverige, men det får bli nästa gång om jag väljs och har möjlighet att bli återvald. Det känns inspirerande att få leda en folkrörelse som växer och som har till uppgift att få människor att växa i hela landet. Det finns 1400 medlemmar i form av samlingslokaler i hela landet, tillsammans med Folkets Hus och Våra gårdar samverkar vi i SamSam. De flesta Bygdegårdarna få kommunalt stöd i någon form och jag ser som min uppgift att få upp ögonen hos landets kommuner för vilken tillgång bygdegården utgör och på så sätt öka deras intresse och engagemang. Dessutom tror jag att många andra föreningslokaler gärna är med i den gemenskap som ett förbund erbjuder, i form av stöd vid ansökningar och ombyggnation och försäkringar,  m.m.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: