tisdag 24 augusti 2010

Jag har valt utskott - Nu vill jag ha kryss!

Nu har jag gjort mitt val av utskott, med lite hjälp från er, mina bloggföljare och vänner på facebook, samt ett par politikerkollegor som redan sitter i Riksdagen har jag listat i följande rangordning:

1. Trafikutskottet
Jag tycker det är viktigt för Halland och Västsverige att de utlovade satsningarna, framförallt på Västkustbanan och Göteborg genomförs. För mig som kommunpolitiker i en förortskommun med tillväxt har det varit viktigt att jobba för kollektivtrafiken. Detta trots att partiet nu talar mycket om bilar och miljöbilar.

2. Civilutskottet
Ett riktigt brett utskott som hanterar frågor som har att göra med fysisk planering och fastighetsbildning. Det är också det något man kommer nära som kommunpolitiker i en tillväxtkommun. När det gäller de övriga frågorna så är det mycket rättsfrågor och däri ligger det en utmaning. Varför ska man alltid välja sånt som är enkelt, när det finns svåra saker?

3. Miljö- och Jordbruksutskottet
Var skall sleven vara, om inte i grytan? Miljöfrågorna har jag alltid sagt är viktigast för mig. Här ges en möjlighet att kombinera detta med att arbeta för de gröna näringarna, som ju är mitt ursprung. Som Hallänning är det närmast en plikt att verka för dessa. Dessutom lämnar Claes Västerteg från Mark utskottet och lämnar plats för en annan Västsvensk. Varför inte jag?

4. Näringsutskottet
Det som var svårast att ta ställning till. Här har min företrädare Jan Andersson suttit med och fått jobba med energifrågorna. En annan Halländsk paradgren ända sedan Ivars tid. Det påstås att det kan vara tungt att sitta med i det utskott som man har regeringsansvaret för. Det lämnas litet utrymme för annat än att försvara regeringspolitiken. Och det har ju varit åtminstone EN fråga där vi fått förklara skälen till varför vi kompromissade och frågan är om vi är riktigt färdiga med det ännu. Jag syftar på energiövernskommelsen, där alliansens partier drar helt olika växlar på innebörden av överenskommelsen. Jag menar att det är vår som gäller, nämligen att vi ska satsa hårt på det förnyelsebara och att kärnkraften inte är framtiden. Folkpartiet säger tvärt om, ifall man ska tro deras valaffisher. Under alla förutsättningar så är det inom Näringspolitiken som förutsättnigarna skapas för allt annat vi gör i samhället. Därför är den så viktig.

5. Arbetsmarknadsutskottet
Efter Näringsutskottet följer logiskt det utskott som hanterar arbetslivsfrågorna. Här liksom i Näringsutskottet tror jag speciellt mina erfarenheter från bilindustrin och konsultbranschen kommer väl till pass. Jag har jobbat så nära Volvo och följt såväl Volvo PV:s som AB Volvos och även SAAB:s utveckling i goda och dåliga tider. Sett hur det påverkat efterfrågan på arbetskraft och tjänster. Jag har även jobbat i Försvarsindustrin och med telekom. I detta utskott finns diskriminerings, jämställdhets och integrationsfrågorna med, liksom arbetsmiljöfrågor. Brett och intressant. Det är så jag vill ha det.

Mera då?
Jo egentligen är det fler utskott som intresserar. Kultur-, Utbildnings- (förstås, jag är ju skolpolitiker ursprungligen), Försvarsutskottet skulle också vara intressant (jag har ju arbetetat i försvarsindustrikoncernen SAAB). Jag tror att det blir svårt för valberedningen att göra alla nöjda. Gissar därmed att det inte har så stor betydelse vad jag önskar och att det kan bli (nästan) vad som helst. Kanske inte Finans-, Justitie-, Skatteutskottet, eller EU-nämnden för där är jag inte kvalificerad nog. Utikesutskottet vore ju väldigt spännande, men man ska ju vara hemma också. Någon sade att det är för dom som inte behöver kämpa för att bli omvalda på hemmaplan.

Det enda som återstår för mig nu är att verkligen ta mig in i Riksdagen. Jag hoppas på att få kryss av Hallandsväljarna som ser möjigheterna i att skicka en bred och erfaren politiker till Riksdagen.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: