onsdag 3 mars 2010

Med carlgren i Halmstad

Miljöministern Andreas Carlgren besökte Halland idag och jag ackompanjerade honom på presskonferens i samband med näringslivsträff med 400 deltagare i Falkenberg och på möte med elever på Högskolan i Halmstad med ett 80-tal elever. Andreas som jag känt sedan början av 80-talet, då han skötte CUF i riket, medan jag ledde CUF i Halland, är en av landets skickligaste politiker. Han engagemang, kunskap och förmåga att leverera på miljöområdet är enastående.
"Sverige kommer inte att vara först - men vi kan bli störst" säger han och syftar på att vi kommit igång sent med övergången till ett fossilfritt energiförsörjningssystem. Vi satsar på vindkraft, biogas och solenergi i en takt som är den högsta i Europa. Vår satsning på miljöbilar gör att vi kommer att få Europas renaste bilpark, efter att tidigare legat i topp när det gäller bensinförbrukning. Målet är att hälften av energin som förbrukas skall komma från förnybara energikällor och till dem räknas inte kärnkraften. Energiuppgörelsen betyder i praktiken att det finns en tydlig gräns för hur mycket av energin som kan komma från kärnkraft. En bättre parentes finns inte.
Jag hoppas inte Andreas tar illa upp över att jag på nytt tagit upp ritandet. Faktum är att jag i slutet av 80-talet gjorde en serietidning med honom som huvudperson.