torsdag 1 oktober 2009

Intressanta dagar i Bryssel

En kort stund vid tangentbordet för att summera två hittills mycket spännande studiebesöksdagar kring Eurpeisk utbildningspolitik. Dessutom har vi fått höra talas om WEPA när West Sweden presneterade sig i förmiddags. Kungsbacka är ju först ut med denna metod att utveckla EU-projektansökningar. Jag har också åter getts tillfälle att skryta över vår fordonsutbildning, ECT som är ett projekt för Livslångt Lärande där Kungsbacka samarbetar med Barcelona och Paris för att utbilda lastbilstekniker med gemensamma europeiska metoder.

Har dessutom varit i parlamentet och talat med Olle Ludvigsson, S om hur det är att vara nyvald parlamentariker. Det mest intressanta var att höra vilken ambitiös utbildningspolitik som formulerats i kommissionen, kring det livslånga lärandet, formella och informella kunskaper, lärarrekrytering och komptensutveckling, vad man kan göra för att utveckla läsandet, få färre elever som hoppar av skolan, flickor och pojkar i skolan, m.m.. Förvånasvärt modernt och nytänkande från Kommissionens Tapio Sävälää. Något helt annat än det som hörs på hemmaplan nu. I dag är det en konferens i Göteborg kring Livslångt Lärande har jag fått veta, inom EARLALL.

Inga kommentarer: