onsdag 7 oktober 2009

Ingen semester i Sydafrika

Insändaren i tisdagens Norra Halland, signerad V.ÖR (Varför?) föranleder mig att tillsammans med Per Ödman rätta till de felaktiga slutsatser som dras av en notis i samma tidning för några veckor sedan. Såhär svarar vi på insändarspalt (fredag?):

"Vår resa till Sydafrika den 22 – 31 oktober är organiserad av Centerpartiet i Halland och finansieras med biståndsmedel från SIDA och genom insamlingar. Projektet syftar till att utveckla det civila samhället i kåkstaden Mbekweni, Drakensteins kommun. Det handlar bland annat om att bekämpa fattigdom, HIV-spridning, samt att utveckla företagsamhet, jämställdhet och demokrati genom erfarenhetsutbyte. För ett år sedan besökte fyra lokala politiker och två tjänstemän Kungsbacka. Vi har nu blivit inbjudna av dem att göra ett returbesök. Detta påverkar på intet sätt skattebetalarna i Kungsbacka. I sann demokratisk anda är vi båda beredda att svara på direkta frågor om vår roll, resans syfte och finansiering."

Det är totalt ett 15-tal personer som ingår i delegationen. De flesta tillhör Centerorganisationer och alla har uppgifter att utföra eller ta med sig hem. Projektet vi eltar i har en budget på 300 tkr avsatt av CIS och Sida över två år 2009 och -10. Ja det finns mycket att berätta. Låt oss hoppas på korrekt rapportering fortsättningsvis i media.

Inga kommentarer: