torsdag 30 juli 2009

"Limousinservice"

Vi har olika roller men samma uppdrag, vi som är politiker och de som är tjänstemän i kommunen. Uppdraget är medborgarnas och det handlar om att utifrån ett helhetsperspektiv göra det så bra som möjligt för var och en.

De tjusiga talen med väl avvägda formuleringar och vackra ord brukar vi politiker i mån av talang stå för. En del mer än andra.

De anställda behöver inte göra några sådana avvägningar utan kan uttala sig utifrån sitt begränsade ansvarsområde och det uppdrag man fått i politiska beslut. Man anställs heller inte för sin formuleringskonst. Handlingskraft och tydlighet brukar vara meriterande för en hög tjänsteman i en politiskt styrd organisation.

Medan politiker i Kungsbacka på olika sätt försöker förklara skälen till förändrad färdtjänst uttalar sig trafikchefen Lars med olyckligt ordval i lokalradion. Det sagda får stå för honom. Antagligen underlättar det inte för våra fortsatta försök att förklara vad som är tänkt och hur det ska bli för färdtjänstresenärerna framöver. Det sagda om Färdtjänst blev en björntjänst.

Färdtjänst är inte taxiverksamhet - det är en form av kollektivtrafik. I Kungsbacka har det taxiföretag som fram till för ett halvår sedan stod för huvuddelen av färdtjänstens planering och genomförande, i många fall, lyckats leva upp till en servicenivå som vida översteg de redan då gällande reglerna t.ex om väntetider. Det var naturligtvis positivt, men omöjligt att garantera i längden. Att kalla det för limousinservice är en våldsam överdrift. Att jämföra med en vanlig taxiresa ligger väl närmare till hands.

Nu blir det till att försöka gjuta mer olja på det vågskvalp som rörts upp i RadioHallandintervjun. Niklas Mattson har rätt när han ryter till, men man ska som politiker vara försiktig med kritiken mot anställda. Handlar det om höga chefer måste de ta ansvar för sina egna handlingar. POlitiker ska inte behöva stå till svars för allt som är bra och dåligt i kommunen. Politiker har ett ansvar både för vad vi gör, beslutar och säger. Nu gäller det att leva upp till det ansvaret och vara tydliga med det uppdrag vi gett dem - att senast före årets slut åstadkomma en väl fungerande färdtjänst som har förutsättningar att leva upp till det regelverk vi beslutat om och håller sig inom de ekonomiska ramar som givits. Lyckas inte det får vi helt enkelt göra om och göra bättre

Inga kommentarer: