onsdag 10 juni 2009

Vindskydd och väderkvarnar

När det blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar. Frågan är vilka som vill och som inte vill verka för hållbara energilösningar i Kungsbacka kommun. Moderaterna har inget emot vindkraft säger dom till KungsbackaNytt, bara den inte hamnar här. Andra i samma parti har inget emot rötningsanäggning för biogas, bara det inte behöver kosta skattebetalarna eller VA-kollektivet något. Man kan fråga sig vad det beror på att några vill medan andra av olika anleningar aldrig vill någonting. Någon borde ställa ultimatum till de sistnämnda om det nu till varje pris måste förhindras att det byggs vindkraft i Kungsbackas östra inland. Visa då er vilja att satsa alls på lokala gröna energilösningar, annars kommer väljarna till slut att genomskåda er och inse att ska det hända någonting överhuvudtaget i Kungsbacka måste man rösta på sådana som vill bygga väderkvarnar. Kierkemanns tilltag kommer att pröva hållbarheten i alliansen både här i Kungsbacka och i riket. Hellre ser jag då att vi får ett hållbart samhälle.

Inga kommentarer: