fredag 26 juni 2009

Den goda jorden!

Föreningen Den Goda Jorden höll ett seminarium i Falkenberg i torsdags för att hedra dess bildare Anders Stenström från Berte, Slöinge. Föreningen har som syfte att bevara åkermarken och skydda det som återstår av den mot dagens generation, för de kommande generationernas möjlighet till försörjning och överlevnad. Deras opinionsbildning är viktig, framförallt idag när åkermarkens värde är underskattat.

Antagligen fanns ingen av Folkpartisterna Ann Molander, Madelene Nordström, Tommy Rydfeldt och Eirik Langjord där. De har fullt upp med att fortsätta kämpa för Varlaskogens bevarande. Deras utgångspunkt tycks vara att det är bättre att bevara sly och buskar i en liten kil av det de kallar Varlaskogen än att skydda åkermark mot exploatering.

Kommunfullmäktige beslutade med klar majoritet anta förslaget till Fördjupad översiktsplan som innebär att Centralorten ska växa med 300 bostäder per år. Min utgångspunkt är att det snarare ska ske genom förtätning och genom att använda mark som inte är odlingsbar. Hellre då anlägga idrottsplatser, strövområden och parker på sådan mark och bygga bostäder i bergssluttningar som Forsbergen, med utsikt över jordbruksslätten vid Myra. Även detta byggande motsatte sig dessa Folkpartister i ett sent skede av samrådet. I denna fråga har de helt andra drivkrafter än oss i Centerpartiet, tyvärr.

Innan den nämnda kilen (som nyligen köptes av ett större byggbolag) bebyggs kommer det att bli en normal planprocess där alla får lov att säga sitt och där jag utgår från att natur- och rekreationsvärdena kommer beaktas innan beslut om omfattning och utformning tas. Frågan är vilken ställning de ovan listade Folkpartisterna kommer att ta i den processen. Kommer de att sitta med armarna i kors eller har de förslag på hur man genom bebyggelse ökar värdet i det som är kvar av skogen.

Vilka representerar insändarskribenterna? Varken förr eller senare har deras ståndpunkt helhjärtat backats upp av ledande lokala företrädare för partiet. Frågan är vad kampen kommer att bestå av. Kommer de att kedja fast sig vid någon sten eller klättra upp i några slanor? Det normala är att man erkänner att man förlorat och att majoritetens vilja är den som gäller. Så resonerar vi i fallet Hanhals, där Centerpartiet hade avvikande uppfattning. För ett ansvarstagande parti med känsla för demokratins spelregler är det den normala inställningen. Därför förvånar Folkpartisternas utspel, åtminstone mig.

Inställningen tycks vara att spela på lokala opinioner och undvika att ta ansvar för de i dagens generation som står utan bostad och för de i kommande generationer som behöver få grundläggande livsvillkor garanterade, som orörd natur och mat på bordet.

Trevlig helg!

Inga kommentarer: