onsdag 17 juni 2009

Bra översiktsplan men död hand över Hanhals

Enda tråkiga med att Kungsbacka tar fram en plan över hur staden ska byggas är att den samtidigt lägger en död hand över angränsande Hanahals. Därmed får vi en stadsnära glesbygd, utan möjligheter att utvecklas. De särskilda bygglovskriterierna kommer att ge bygglovshandläggarna på kommunen fortsatta möjligheter att neka de som vill bygga öster om motorvägen det som andra får, nämligen att förverklga sina bodrömmar i lantlig men centerumnära miljö. Enda smolket i en annars bra Översiktsplan som bland annat ger möjligheter att förverkliga idrottsområdet i Voxlöv som Centerpartiet föreslagit. Nu ska vi sätta visionen. Uppdraget är givet och marken finns. Det finns bara en placering som kan vara tänkabar, nämligen den i anslutning till "Kungsbacka Norra" - Hede station.

Inga kommentarer: