onsdag 6 maj 2009

Sopregionen

Kungsbacka tillhör Halland och Göteborgsregionen. En dubbel tillhörighet som ibland ger oss anledning att fundera över vem vi ska samarbeta med om vad. En aktuell diskussion är den om väg- och järnvägsinvesteringarna. Här har de båda regionerna gemensamma intressen. Det är viktigt för både Västra Götaland och Halland att Västlänken byggs. Det är viktigt, fast mest för Halland att dubbelspåret förbi Varberg byggs. För Kungsbacka kan det vara avgörande för att vi får de tågstopp vi önskar i Åsa, Frillesås (och Väröbacka). Fast helst ser vi ett förstås positivt besked redan nu. Nu är det Onsalavägen som är på tapeten. Vägverket har gjort två utredningar en väg mellan Rösan och Forsbäck, med en "jättestor prislapp" och en för sträckan Forsbäck E6, med en något mindre. Kungsbacka har inte fått den senare presenterad för sig ännu, men det kommer. Region Halland (inte Kungsbacka) ska ta ställning till och prioritera dessa alternativ och väga dem mot andra väginvesteringar. Kungsbacka är med och medfinasierar (10% av totalkostnaden som skattebetalarna på ett eller annat sätt skall bära)

Arbetsmarknadsregionen är Göteborg - inget snack om saken. Till den hör även Varberg och säkert också Falkenberg, även om dom sällan pratar om det. Det är i detta sammanhang vi ska diskutera kollektivtrafik och arbetsmarknadsfrågor. Regional utveckling är inte samma sak. Det jobbar vi med i Halland. I förrgår hade jag förmånen att få delta i en kulturdebatt på Fyren och för mig är det ett faktum att det kulturella sammanhanget även (och kanske allra mest) är riktat mot Göteborg. Det är 25 minuters tågresa till Operan och från Göteborg är det 25 minuters tågresa till Kungsbacka Teater. Konsten som Kungsbackas konstnärer producerar säljs huvudsakligen i storstaden. Det är i storstaden man finner de nätverk som konstnärerna söker. Kulturutredningens portföljmodell ger regionerna möjlighet att fördela resurserna. Det vore naturligt om Hallandsportföljen kan delas över regiongränsen, i vårt fall norrut och för andra söderut och österut. Halland måste erkänna faktum, att vår tillväxt är ett resultat av det gynnsamma läget mellan två storstadsregioner.

Idag var jag på en Workshop arrangerad av GR om framtidens avfallsfrågor. En travesti på K2020 blev A2020. En gemensam plan inom GR för hur avfallsfrågorna ska lösas i framtiden. Är vi en arbetsmarkandsregion och en kulturregion så borde vi vara en sopregion. Man bor i en kommun, arbetar i en annan och har sommarstugan i en tredje. Då vore det naturligt att man hanterar avfallet på liknande sätt på alla tre ställena. Det behövs en gemensam strategi, men det behöver inte nödvändigtvis betyda samordnade och storskaliga lösningar. Vidhåller att det nog ären bättre idé att producera biogas i Kungsbacka, framför att delta i ett dyrt och storskaligt projekt med Göteborg Energi och Renova. Vi har alltid ett val. Samarbeta i Halland eller samarbeta i GR. Ett fjärde exempel är räddningstjänsten. När övriga Hallandskommuner diksuterar att närmande mellan sina respektive räddningstjänster är vi redan med i ett förbund tillsammans med några GR-kommuner.

I Europasammanhanget bör Västra Götaland och Halland närma sig varann. Samarbete finns redan idag, både i Nordsjöprogrammet och i Kattegatt-Skagerrack. Det har varit bra för Kungsbacka, KASK-kontoret ligger vid torget.

Inga kommentarer: