torsdag 26 mars 2009

Politikens vardag

Sovit dåligt inatt. Mår illa och känner mig febrig. En gissning, att jag ätit något olämpligt dagen före bekräftas när jag fått veta att även Eva Borg mått tjyvens idag. Kan det vara Thaibuffén vi tog efter Budetberedningsmötet?

Idag skulle det bli en "bekväm dag" med två seminarier och ett möte. Åkte hemifrån 07.40 som vanligt och kom hem 20.30, lagom för att se två perioder hockey. Skit att det ska vara så svårt att göra mål! HV vann och kan avgöra på hemmaplan. Känns orättvist då jag tyckte VF var det hetaste laget ikväll.

Förmiddagen var jag på seminarium på GR Göteborgsregionen om "GR och välfärdsuppdraget". Intressant att höra undersökningar presenteras om attityderna till offentlig sektor. Vad är viktigt och vad är mindre viktigt. Till exempel har det aldrig varit så lågt stöd för att sänka skatten som det är nu. När det senast var "kris" i offentlig sektor i början av 90-talet var folk inte mindre nöjda än de var, eller blev, under de goda åren före och efter. Allt står i proportion till vilken förväntan man har. Kommer förväntan att minska nu när vi går mot sämre tider igen.

Forskning kring privatisering av kommunal verksamhet presenterades. Kommunernas andel köp av privata tjänster ökade med 1% från 12 till 13% mellan 2007 och 2008. Varför man väljer att privatisera kan inte forskningen ge något svar på. "Systematiken består i avsaknad av systematiska samband mellan lokal ideologi och privatisering". Min egen teori för varför det privatiseras i till exempel Kungsbacka är att företagen ser en marknad här. Det finns efterfrågan och pengar. Samtidigt är det liten risk att ett majoritetsbyte skulle ändra på förutsättningarna för privat verksamhet För att vara en borgerligt styrd kommun är det väldigt lite konkurrensutsättning. Man låter förvaltningarna bestämma och endast undantagsvis fatttar man politiska beslut som går emot.

Tog pendeln tillbaka till Kungsbacka för att lyssna till Energieffektivisering i kommunala fastigheter. Peter från Linköpings universitet talade om potentialen och TAC som ska göra energideklarationer berättade om det. Äntligen ska kommunen börja spara energi och minska Co2 utsläppen i kommunal verksamhet. På sensommaren presenterar TAC vad de kommit fram till och vi politiker i Service bestämmer vad vi ska göra med resultatet. Genomföra åtgärderna själva eller låta TAC göra det som en option i avtalet.

På kvällen träffar en arbetsgrupp inom Centerpartiet näringslivschefen Michael Fransson som berättar om hur det är att jobba. Vi är mycket nöjda, både med vad som åstadkommits och de förutsättningar som givits näringslivsverksamheten. Det är oroande att vi för att spara pengar dragit ner på ambitionerna (som var ambitiösa) att köpa mark. Det skulle behövas ett exploateringsbolag, typ Sankta Gertrud, som nu läggs i malpåse. Har i olika sammanhang ifrågasatt att vi slutar använda bolaget. Får väl fundera på om vi ska ändra uppfattning.

Politikerna kunde engagera sig mer för att stå upp för näringslivsverksamheten. Tycker dock att Centerpartiet tar sitt ansvar. Vad vill Ulrika Landergren?

Slutligen gav Kent Johansson, Regionråd C i VG-regionen positivt besked till mig idag. Han kommer till Kungsbacka den 3 april och besöker Elof Lindälv hela eftermiddagen. Pressen välkommen att kontakta mig för att bestämma när han träffas. Kent är ju regeringens samordnare kring varsel i fordonsindustrin och sitter i EU:s regionkommitté. Han står på andraplats på C:s valsedel inför EP-valet 7 juni. Som rapportör till Regiokommittén kring yreksutbildningsfrågor har han engagerat sig i ECT-projektet på Lindälv. På fredag besöker han det för första gången.

Inga kommentarer: