onsdag 4 mars 2009

Centerpartiets remiss på Tjolöholm

Såhär lyder sammanfattningen av vårt svar. Läs hela på www.centerpartiet.se/kungsbacka

"Slutligen vill vi framhålla att Tjolöholm med sin unika natur, miljö och arkitektur, kombinerat med de kulturhistoriska värdena, kopplingen till den omgivande landsbygden och jordbrukslandskapet, har en stark förankring bland Centerpartiets medlemmar och väljare.
Vi är starkt positiva till att Tjolöholm fortsatt har sin förankring i Kungsbacka men att det samtidigt måste ges förutsättningar och möjligheter att utveckla anläggningen till sin fulla potential, utan att för den skull ge avkall på tillgängligheten för de närboende och för kommuninnevånarna."

Min egen kommentar: När det gäller hur mycket pengar skattebetalarna skall bidra med till drift och verksamhet menar vi att en eventuell utökning måste vänta tills dess det finns utrymme i kommunens budget. Alla vet att det kommer att dröja ytterligare några år innan det blir möjligt. Därav vårt nej till utökade driftmedel, just nu.

Inga kommentarer: