torsdag 26 maj 2011

Kungsbackas skyline som Morup eller Manhattan?

Ja, efter dagens frukostmöte på Storgatan 1, dit 27 gäster slöt upp (fullt hus, nästan) är väl den frågan fortfarande obesvarad.

Har ni svar eller vill komentera bostadspoltik i Kungsbacka, gör det här , eller ännu bättre med ett mail till kungsbacka@centerpartiet.se.

Viktoria Fagerlund och Hasse Andersson beskrev bakgrunden till den nuvarande planeringen i Kungsbacka. Ett citat man minns är "om övriga kommuner i Göteborgsregionen byggde lika mycket som Kungsbacka, skulle bostadskön inte vara ett problem". Med andra ord bygger Kungsbacka mer än väl för sitt eget behov och troligtvis skulle trycket minska om andra kommuner var lika bra på bostadsbyggande som vi.

Visionen som antogs 2005 av kommunfullmäktige, beskriver ett högre och djärvare Kungsbacka, där vi bygger tätt i ett "kaxigt nav".

Vi ska bygga mera stadslikt, men är det en stad, eller blir det bara "likt"? Ja det beror förstås på de som bor i staden. Stadsbor reser kollektivt, går och cyklar, medan de som bor i omgivande villaområden och på orterna utanför, har en eller fler bilar som de använder dagligen till att ta sig till jobbet och fritidsaktiviteter. Jag menar att även om vi bygger högt får vi ingen stad för det. Staden formas således inte av husens höjd utan av de människor som bor där.

Fast visst är det imponerade med flera helt nya stadsbyggnadsprojekt som pågår samtidigt. Viktigt att inte mänskliga behov glöms bort, som grönområden, trygga miljöer, plats för barn och arbetsplatser, etc.

Nu tar arkitekten Håkan Cullberg över scenen och beskriver Visionen för Göteborg "Viking Green City - Frihamnen". I förgrunden finns symbolen som ska markera platsen, mitt i staden. Mäktigt och inte helt olikt Kaban i Mecka. Frågan är om Kungsbacka har en liknande symbol. För mig kan det lika väl vara ett framgångsrikt handbollslag (HK Aranäs) en världsartist (Ebbot Lundberg. t.ex), ett konstverk eller en byggnad. På min fråga om Kungsbacka hade en sådan "symbol" redan, kom ett svar; Livets träd.

- Jag vet inte? Nintrendogubben är nog tyvärr fortfarande det viktigaste landmärket för den som passerar Kungsbacka.

N
Viking Green City - en vision för Frihamnen i Göteborg
 Under alla förhållanden tror jag på torget som en "sleeping beauty". När täckelset faller av "Nya Gästis" och en del av bilarna (helst alla) är borta och den nya torgytan anlagts kommer nog "Livets träd" att bli mera framträdande.

Jag tror på fler höga hus i Kungsbacka, men för att det ska vara en stad och inte bara likt en stad, behövs det ännu fler flanerande stadsbor, cyklister och tåg/bussresenärer. I Viking Green City var parkeringskvoten 0,0 och inga bilar syntes på bilderna (inga bussar heller).

De personer som ansvarar för att genmföra allt planeringsarbete, markköp och försäljningar, detaljplaner och program har gjort ett imponernde arbete under många år. De har möjliggjort den utveckling som gjort Kungsbacka till en av Sveriges snabbast växande kommuner som står sig väl i popularitetsjämförelser. Hatten av för Hasse, Viktoria, Inger (och Rolf), Nils-Åke, Lars, Catarina, Michael och ni andra som gjort det möjligt.

Om Viking Green City är något för oss vet jag inte. Med den rådande filosofin att alltid markanvisa till den som betalar mest kommer inte att ge oss den bästa arkitekturen. Hittills har den strategin mest resulterat i svarta siffror på nedersta raden i kommunens bokslut. Tyvärr motverkar den politiken bostadsbyggandet och leder till högre kostnader. Detta gäller speciellt småhusmarknaden. Här fick jag en del ganska konkreta synpunkter att ta med mig till utskott och regering. Den nya Plan- och Bygglagen har snabbat på bygglovsprocessen, men inte alltid förenklat den. Bolånetaket hyllas som styrmedel, men ganska snart kan det leda till att byggandet av egna hem avstannar och då vill det till att hyresmarknaden blivit bättre.

Nästa möte kommer att riktas in emot miljö- och klimatsmart byggande, energifrågor etc. Välkomna den 1 september.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: