torsdag 12 februari 2009

Tveksamma turer kring biogasen i sopbilarna

Läs om biogasfordonen som riskerar bli rapsoljedrivna längst ner.

Har under två dagar bevistat ett diskussionsseminarie i Falkenberg med Sveriges Ekokommuner. Kungsbacka är en av 74 medlemmar av sveriges 290 kommuner. Mötet handlade om hur föreningen och dess medemmar ska arbeta vidare. Nu spekulerar jag vilt, men frågan är hur många politiker i Kungsbacka som känner till att vi är medlemmar i SEKOM.
Grunden för SEKOM-kommunernas engagemang är att man ställer sig bakom Det Naturliga Stegets fyra så kallade Systemvillkor. Något som man kan ifrågasätta värdet av, när de flesta kommunala handlingsplaner, mål och strategier (däribland Kungsbackas) utgår ifrån de 16 nationella miljömålen. En något akademisk diskussion uppstod som kanske inte betyder så mycket för hur vi bäst skapar ett kretsloppssamhälle.

Kontraster i politikerlivet. I morgon fredag möte med den Lokala Säkerhetsnämnden. Där får vi träffa Ringhals ledning och kanske får vi en hint om hur de ser på sin framtid med den nya energiöverenskommelsen. Idag har jag också getts tillfälle att uttrycka min åsikt i radio om den förenklade processen för vindkraftsetableringar. Med en slopad prövning enligt PBL tycker jag att ett kommunalt beslut, eller veto, känns aningen överflödigt. Det kan bli kontraproduktivt, då kommuner helt godtyckligt kan avvisa etableringar som är angelägna för landets energiförsörjning bara för att en majoritet inte gillar vindkraft.

Det var för övrigt inte i Kungsbackaposten utan i den stora konkurrenten som det stod om Ödmans skratt. Chefredaktören för den aktuella tidningen berättade det för mig. Inte så konstigt att man glömmer i vilken tidning man läser saker i det röriga mediaklimat som råder i vår kommun, där många slåss om läsarna och annonsintäkterna. Inte bara politiker således som känner behov av att "ta ut svängarna" Den som bara behöver hålla reda på en tidning om dagen har det lätt.

Renova vann upphandlingen av sophämtning i Kungsbacka med villkoret att de skulle köra de 10 bilarna på Biogas eller motsvarande miljökrav. Nu har de skrivit till Nämnden för Teknik och vill köra på RME (Rapsolja) istället. Nu ska Teknik besluta huruvida de ska gå med på detta eller inte. Renova får tillgodogöra sig statligt KLIMP-bidrag för att investera i fordonen, förutsatt att de går på gas. RME har ett nettoutsläpp av CO2 som är 30% högre än Biogas under livscykeln. Det transporeras med båt och lastbil till tappstället och vid skörden av Rapsen kan man inte garanetera frihet från fossila bränslen. Det är inte säkert att de entreprenörer som förlorat upphandlingen accepterar att Renova ges möjlighet att öka sin vinst genom att tumma på miljökraven. Nej - säg nej till RME och ja till Biogas. Håll fast vid visionen "avfall blir bränsle". Riskera inte en överklagad upphandling och riskera inte att sumpa ambitiösa miljömål för att Renova ska tjäna (ännu) mer på sin entreprenad.

Inga kommentarer: