fredag 6 februari 2009

Logik och känsla

...går inte alltid ihop. För många mångåriga medlemmar i Centerpartiet (jag är en av dem) är det lite märkligt att åter lyssna till svekdebatt om kärnkraften. Jag, som följer politiken dagligen och deltar lite grann i diskussioner på riksnivå, med kommunala kollegor från hela landet och som har förmånen att känna flera av de som jobbar med politiken på riksnivå har känt av omsvängningen i attityden till frågan som präglat partiet sedan mitten av 70-talet då jag blev medlem.

Därför kommer de senaste dagens händelser inte som någon överraskning. Det är svårt känlomässigt, men logiskt helt rätt.

Energipolitiken skulle förr eller senare ha blivit en vattendelare för Alliansen och nu, inför vårt ordförandeskap i EU behövs en tydlig och konkret ansats att föregå med, när det gäller satsning på att minska Co2 genom ökad andel förnyelsebar energi. Under flera år har landets kärnkraftverk får arbeta vidare med upprustningar och effekthöjningar, endast Barsebäck är avvecklat och vi har nu 10 reaktorer. Fler än så kommer vi aldrig att få. Alla kommer förr eller senare att avvecklas, men någon kan, om det är kommersiellt försvarbart, att byggas om med ny reaktor för att fortsätta producera energi inom "överskådlig tid".

Det viktigaste i denna uppgörelse är att det nu satsas ordentligt på den förnyelsebara sektorn och att ambitionsnivån när det gäller Co2 fastslås på en hög nivå. Den andra viktiga saken är att inga statliga subventioner av kärnkraften kommer att finnas kvar och den kommer att bära sina försäkringskostnader fullt ut. Det innebär att det kommer att krävas enormt gynnsamma kalkyler för att i ett nytt kärnkraftverk producera el som är konkurrenskraftig, prismässigt, med t.ex vindkraften och vattenkraften. Det borgar för att en eventuell nybyggnad blir ytterst begränsad.

Frågan är vad resultatet hade blivit om Centerpartiet inte varit med och format uppgörelsen, troligen sämre och när världen omkring oss ändras och gamla ståndpunkter faller i glömska. Varför ska inte vårt parti kunna anpassa sig till det. Vi har inte ändrat åsikt om kärnkraften. Avfallsfrågan är fortfarande inte löst. Kopplingen finns kvar mellan kärnkraft och kärvapen (Iran, Nordkorea, Pakistan, Indien, Israel). Uranbrytning orsakar miljöproblem där den förekommer. Är det riktigt säkert? Vilken typ av samhälle vill vi ha? Småskalig energiproduktion, eller storskalig? Finns det ökad frekvens av cancerfall runt kärnkraftverken?

På måndag kommer Clas Wästerteg, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet till Kungsbacka för att vandra i Ivar Franzéns fotspår kl 13-15 i Fjärås och titta på hur denne legendar och föregångare i kärnkrafts och energidebatten resonerade och åstadkom genom sitt Eksta. Klockan 16.00 träffar han vindkraftsintressenterna i Kungsbacka i Hanhalsgården och klockan 19.00 börjar Centerpartiet sin kretsstämma, även den i Hanhalsgården. Då kommer vi som är intresserade att kunna ställa frågor och få svar. Idag börjar Centerpartiets kommundagar i Visby och där är jag nu, strax på väg dit. Journalisterna har redan börjat flockas för att få kommentarer från "vanliga" Centerpartister. Vi kanske ses!

Inga kommentarer: