fredag 6 februari 2009

En europeisk yrkesutbildning

Tillsammans med Kent Johansson, Regionråd i Västra Götaland och ledamot av EU:s Regionkommitté höll jag ett seminarium om Yrkesutbildningar i ett Europesikt perspektiv på Centerpartiets kommundagar i Visby.

Kungsbacka tar tillsammans med Barcelona och Paris fram utbildnigsmoduler och meritvärderingssystem för ett gemensamt Europeiskt system för en mobil, gränsöverskridande yrkesutbildning. Sverige har inte varit i framkant och dessvärre är vårt eget utbildningsdepartement inte speciellt intresserade, vare sig av yrkesutbildningar eller ett Europesikt perspektiv på utbildningspolitiken. Vi vill lyfta in den aspekten genom att framhålla Kungsbackas och andra kommuners initiativ. Den som yrkesutbildar sig idag får direkt tillgång till den euroeiska arbetsmarknaden och måste vara förberedd. Arbetsgivarna ska kunna känna sig trygga i att en Polsk, en Svensk eller en Spansk mekaniker, elektriker eller vårdbiträde klarar av att arbeta i landet oavsett var utbildningen påbörjades och var den avslutades.

Inga kommentarer: