tisdag 24 februari 2009

Daniel och Viktoria

Kommunstyrelsemöte idag. Mycket spänningar och nervositet. Pariet beslutade i måndags kväll lägga några egna förslag och beslutade om strategier för hur dessa skall drivas på mötet. Dålig sömn inatt, berodde dels på att gruppmötet väcker tankar och känslor kring partiet och de som deltar i diskussionen, vad som sägs och vad som borde sagts (eller inte borde sagts) och dessutom en förkylning på gång med hosta och snuva. Sedan tankar om hur det skall förvaltas i mötet med politiska motståndare och samarbetspartners. Får vi några med oss, eller blir vi ensamma om vår ståndpunkt? Ja, nu brukar det ju oftast gå ganska bra. De förslag Centepartiet snackar sig fram till brukar gillas av de flesta. Hade laddat för diskussion om formalia och politiskt ansvar för kommunstyrelsens budget. Det blev inte det förväntade resultatet men bra möjlighet att markera vår position. Det viktigaste beslutet var nog ändå att vi ställer oss bakom detaljplan och exploateringsavtalen med JM, respektvie de båda Trollängenbolagen. Nu får det komma till en förhandling med JM och förhoppningsvis ett resultat som innebär att hyresrätter, skola, förskolor och gruppbostäder kan börja byggas i takt med att kommunen bygger infrastrukturen.

Till sist en rolig historia:
Knastertorrt ärende om förlängning av koncetionen för en 300 kV elkabel vid Billdal som skulle godkännas. Ordföranden som gillar havsmiljö och fiskar talar om hur ålarnas parning skulle kunna störas av elledningen. Elektriska ålar säger undertecknad, lite skratt och mera prat runt bordet om det. Då säger Fritidsnämndens ordförande Kjell-Åke Andersson "Kabeljo då". Stort skratt, sedan beslut. Så kan det gå till när kommunstyrelsen fattar beslut. Allt med glädje och god stämning, även om agendan ser olika ut och man har olika mål med vad som skall åstadkommas.

Grattis och lycka till!

Inga kommentarer: